Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024

21-11-2019

Maandag 11 november 2019 is de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024 in de Staatscourant gepubliceerd. In deze regeling zijn de voorwaarden en criteria vastgesteld waar culturele instellingen aan moeten voldoen om opgenomen te worden in de landelijke culturele basisinfrastructuur. De regeling is voorzien van een toelichting, waarin de nieuwe voorschriften uitgebreid staan beschreven.

De Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024 is een wijzigingsregeling die van kracht wordt op 12 november 2019. Dat betekent dat de bestaande Regeling op het specifiek cultuurbeleid aangevuld wordt met de voorwaarden en criteria voor de subsidieperiode 2021-2024. Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Meer informatie Naar al het nieuws