Terugblik Dag van de Podiumkunsten

25-05-2022

Op maandag 23 mei vond in Amare (Den Haag) de Dag van de Podiumkunsten plaats. Een dag waarop de Podiumkunsten Alliantie (VSCD, NAPK, VVTP, VVP en VKPF) elkaar voor het eerst na 2 jaar corona weer in het echt heeft ontmoet. Gezamenlijk is door de brancheverenigingen teruggekeken op de afgelopen jaren en vooruitgekeken naar de toekomst. Ook staatssecretaris van Cultuur en Media was aanwezig en gaf toelichting op haar plannen. Een ding is zeker, alleen door samen te werken komen we de crisis uit.

Foto's door: Anna van Kooij

De coronacrisis heeft ons samengebracht
Producenten, podia en festivals, gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de podiumkunsten in de maatschappij. Om die reden zoeken we elkaar als brancheverenigingen op. Dat is gedurende de coronacrisis gedaan door de Taskforce creatieve en culturele sector, die de hele culturele sector vertegenwoordigt. Iedere twee weken stak men de koppen bij elkaar, in aanloop naar de verschillende persconferenties werd in kaart gebracht welke steunmaatregelen nodig waren en kwamen we als sector met een eigen heropeningsplan. Over het algemeen zijn we de coronacrisis goed doorgekomen. Ook nu is het tijd om weer samen op te trekken, zodat we ook de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Door de coronacrisis is men binnen de podiumkunsten steeds meer lokaal gaan samenwerken. We zijn als sector veel meer een groep geworden. Corona heeft ons geleerd dat flexibel programmeren de toekomst is. Podia en producenten moeten elkaar meer opzoeken om dit te bewerkstelligen.

Laat het herstelplan een aanmoediging zijn voor gemeenten
Gedeelde zorgen zijn er over het publiek dat nog altijd wegblijft, de bezoekersaantallen zitten nog niet op het oude niveau. Het is dan ook goed nieuws dat extra geld beschikbaar wordt gesteld voor publiekscampagnes die het publiek terug de zaal in moeten krijgen. Staatsecretaris Gunay Uslu van Media en Cultuur, die aanwezig was tijdens de Dag van de Podiumkunsten ging kort in op het herstelplan voor de culturele sector dat zij deze week aan de Tweede Kamer presenteerde. Een plan waarin herstel, vernieuwing en groei centraal staan. Dit jaar gaat het structureel om een bedrag van in totaal € 135 miljoen en daarna loopt het op naar € 170 miljoen extra per jaar voor cultuur. De extra investeringen gaan vooral naar makers in de culturele en creatieve sector. Laat dit herstelplan een aanmoedigend signaal zijn richting gemeenten om de podia die zij subsidiëren eveneens de helpende hand toe te reiken.

Zorgen om inflatie
Alles wordt duurder, dat raakt ook de podiumkunsten. Er zijn verminderde publieksinkomsten, terwijl vanwege de hoge inflatie de prijzen juist stijgen. Indexatie van het subsidie is hierdoor nodig. Daarnaast dreigen de stijging van energiekosten in de nabije toekomst een probleem te vormen. Gezamenlijk zal worden gekeken hoe we in deze tijd de kosten zo laag mogelijk kunnen houden.

Deze dag werd georganiseerd door de Podiumkunsten Alliantie. Naast het gezamenlijk plenaire programma hielden de verschillende brancheverenigingen ook hun individuele Algemene Ledenvergaderingen in Amare.

Naar al het nieuws