Training: De programmeur van de toekomst

25-06-2021

Leiderschapsprogramma voor programmeurs en publiekswerkers van schouwburgen en concertzalen

Van 13 september t/m 1 december 2021 (deels online - deels op locatie)

De VSCD biedt inspiratie en kennisdeling tussen de leden. Na de zomer start de training ‘DE PROGRAMMEUR VAN DE TOEKOMST’, die Coaching in de Cultuur speciaal voor programmeurs en publiekswerkers van VSCD-leden ontwikkelt en verzorgt. De VSCD signaleert dat in de toekomst behoefte zal zijn aan een meer divers en inclusief aanbod op de Nederlandse podia. De programmeur / publiekswerker is wellicht de meest belangrijke schakel tussen podium en omgeving.

Ook voor Corona speelde de discussie over nieuwe manieren van onderling samenwerken, en over de gebruikelijke manieren van programmeren/produceren/financieren. Het afgelopen jaar is er op veel plekken in de sector geëxperimenteerd met andere werkwijzen, projectvormen en samenwerking, waar waardevolle lessen uit getrokken kunnen worden. Nu we de acute problemen achter ons laten is er een uniek moment om niet automatisch naar ‘het oude normaal’ terug te keren en opnieuw te kijken vanuit welke waarden we willen samenwerken en welke acties we concreet gaan ondernemen om in gezamenlijkheid aan een bloeiende, spraakmakende en innovatieve sector te bouwen met oog voor fair practice en fair chain.

Daarom heeft de VSCD Coaching in de Cultuur gevraagd om een leiderschapsprogramma op maat te maken. Nu de zalen weer open zijn en er een nieuwe tijd aanbreekt, houden programmeurs en publiekswerkers hun publieksvisie en artistieke visie weer tegen het licht. Naast het artistieke bewustzijn is ook de ontwikkeling van een contextbewustzijn urgent. Inclusief programmeren, coproduceren en publiekswerking vragen momenteel de aandacht van iedere podiumkunsten-organisatie. En welke kwaliteiten heeft de programmeur en de publiekswerker daarvoor nodig? Hoe kunnen zij elkaar inspireren?

Dit leiderschapsprogramma heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing binnen belangrijke werkprocessen te vergroten. Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke er uitdagingen sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Naast het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis is het opbouwen van een diepgaand contact en netwerk zeer waardevol. Deze training geeft handvatten om de eigen inhoudelijke visie te verscherpen en te leren van de kennis van mede-artistiek verantwoordelijken.

Programma en data
Het programma bestaat uit vier blokken van twee trainingsdagen. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie. Naast de trainingsdagen loopt er een coaching-spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele coaching gesprekken.

Startgesprekken: week 13 september 2021
DISC-gesprekken: week 4 oktober 2021
Eindgesprekken: week 29 november 2021

BLOK 1: 27 september (plenair online), 28 september (groep 1 op locatie), 29 september (groep 2 op locatie)

BLOK 2: 11 oktober (plenair online), 12 oktober (groep 1 op locatie), 13 oktober (groep 2 op locatie)

BLOK 3: 1 november (plenair online), 2 november (groep 1 op locatie), 3 november (groep 2 op locatie)

BLOK 4: 22 november (plenair online), 23 november (plenair op locatie)

Inschrijven?
Deelnemers werken in artistiek gedreven functies (programmering, publiekswerking, impactprogramma’s) bij een van de leden van de VSCD. Er kunnen maximaal 24 deelnemers meedoen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor vrijdag 9 juli naar info@coachingindecultuur.nl. Op dinsdag 13 juli krijg je bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO.

Kosten en financiële bijdrage van Platform Acct
De training kost € 3000,- euro per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd.

PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager (⅔ in het geval van zzp’ers).

Naar al het nieuws