Training: De programmeur van de toekomst

15-02-2022

De VSCD biedt inspiratie en kennisdeling tussen leden. In 2022 bieden we wegens succes opnieuw de training ‘DE PROGRAMMEUR VAN DE TOEKOMST’ aan. We slaan de handen ineen met Coaching in de Cultuur dat speciaal voor jullie programmeurs dit programma heeft samengesteld.

Van 9 mei – 6 juli 2022 (deels online - deels op locatie, Amsterdam ovb)

De programmeur is wellicht de meest belangrijke schakel tussen podium en omgeving. Met dit programma maak je jouw podium klaar voor de toekomst. Je bouwt aan een relevant netwerk van collega-programmeurs, waarmee je samen verder kunt bouwen aan een toekomstbestendige sector. Vanuit welke waarden willen we verder samenwerken? En welke acties gaan we concreet ondernemen om in gezamenlijkheid aan een bloeiende, spraakmakende en innovatieve sector te bouwen met oog voor fair practice en fair chain?

Hét leiderschapsprogramma voor programmeurs van VSCD-leden
Het programma ‘DE PROGRAMMEUR VAN DE TOEKOMST’ is een persoonlijk leiderschapsprogramma. Het programma bestaat uit kennisoverdracht en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op de toekomst van het theater, maar ook uit persoonlijke coaching gesprekken, een DISC-analyse, intervisie en werkdagen waarin je aan de slag gaat met je persoonlijke leiderschapsstijl.

De VSCD heeft Coaching in de Cultuur gevraagd om dit leiderschapsprogramma op maat te maken. Het afgelopen jaar is er op veel plekken in de sector geëxperimenteerd met andere werkwijzen, projectvormen en samenwerking, waar waardevolle lessen uit getrokken kunnen worden. Nu de zalen weer opengaan en er een nieuwe tijd aanbreekt, houden programmeurs hun publieksvisie en artistieke visie weer tegen het licht. Naast het artistieke bewustzijn is ook de ontwikkeling van een contextbewustzijn urgent.

De programmeur van de toekomst heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing binnen belangrijke werkprocessen te vergroten. Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke er uitdagingen sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Naast het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis is het opbouwen van een diepgaand contact en netwerk zeer waardevol.

Programma en data
Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie. Naast de trainingsdagen loopt er een coaching-spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele coaching gesprekken.

  • Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online intervisie): 16 mei, 30 mei, 13 juni
  • Werkgroepdagen (9.30-16.30 uur, op locatie): 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni
  • Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): week 9 mei
  • DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 2 uur): week 23 mei
  • Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): week 4 juli

Bij meer dan 12 deelnemers kijken we of er een tweede groep op de woensdag gevormd kan worden.

Inschrijven?
Deelnemers zijn programmeurs bij een van de leden van de VSCD. Er dienen minimaal 12 en kunnen maximaal 24 deelnemers mee te doen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 10 maart naar info@coachingindecultuur.nl.

Op 11 maart krijg je bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform Acct
De training kost € 3250,- euro (exc btw) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd.

PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager.

Naar al het nieuws