Deze website maakt gebruik van cookies.

Uitgangspunten nieuw cultuurbeleid 2021-2024 bekend

12-06-2019

Op 11 juni 2019 presenteerde minister Van Engelshoven de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021 - 2024. In de uitgangspuntennotitie beschrijft ze o.a. investeringen in maatregelen om de sector te versterken, een matchingsregeling met regio’s om overal in Nederland culturele innovatie te stimuleren en een uitbreiding van de Basis Infrastructuur.

Minister Van Engelshoven maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Zo wordt het culturele aanbod een goede afspiegeling van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 46 miljoen tot € 449 miljoen. Deze investering maakt deel uit van de structurele investering van € 80 miljoen in cultuur vanaf 2020. Dat schrijft de minister in haar brief aan de Tweede Kamer met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024.

In haar brief schrijft Van Engelshoven: “De culturele basisinfrastructuur moet het beste bevatten dat het culturele leven te bieden heeft. Ook nieuwe vormen, andere genres en nieuw publiek moeten er een plaats in krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat kunstenaars een eerlijke beloning ontvangen voor hun inspanningen.” Ook schrijft ze: "Cultuur verrijkt. Het verdiept ons gevoelsleven, het maakt onze samenleving hechter en stimuleert bedrijvigheid. En het heeft natuurlijk waarde in zichzelf.”

De nieuwe uitgangspunten worden gebruikt voor de samenstelling van de basisinfrastructuur. Dat zijn de culturele instellingen die een directe subsidie van het rijk ontvangen. Minister Van Engelshoven is tot haar visie gekomen na het advies van de Raad voor Cultuur en vele gesprekken met makers, instellingen en bestuurders.

Op basis van de gepresenteerde uitgangspunten en criteria kunnen culturele instellingen hun aanvraag indienen voor subsidie voor de periode 2021-2024. Na advies van de Raad voor Cultuur over de inzendingen maakt minister Van Engelshoven op Prinsjesdag 2020 de subsidiebesluiten bekend.

Meer informatie over de uitgangspunten staat op deze pagina van de Rijksoverheid.