Deze website maakt gebruik van cookies.

Verkiezingsconferentie Cultuur en Gemeenten

11-01-2018

Op 2 februari 2018 vindt de Verkiezingsconferentie Cultuur en Gemeenten plaats in De Harmonie in Leeuwarden. Kunsten ’92 organiseert deze bijeenkomst in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De VSCD werkt hieraan mee vanuit de Federatie Cultuur.

Het doel van de verkiezingsconferentie is om de cultuursector te laten zien aan welke urgente maatschappelijke opgaven zij kunnen bijdragen en de bestuurders en ambtenaren krijgen nieuwe inzichten in de toegevoegde waarde die kunst en cultuur bieden bij het oplossen van deze opgaven.

Met de doelgroep van deze bijeenkomst – bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals – verkennen we in verschillende sessies thema’s als regionalisering, arbeidsmarkt, participatie, erfgoed en cultuureducatie.

Een prominente rol is weggelegd voor burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen. Organisatie is in handen van Kunsten ’92, in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Leeuwarden, VNG, LKCA, European Cultural Foundation en de Federatie Cultuur. Onder leiding van Ruben Maes. Lees meer