Vier van de vijf theaterstoelen onbruikbaar ondanks versoepeling

24-06-2020

Vanaf 1 juli geldt er geen maximum meer voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten mits de anderhalve meterregel aan wordt gehouden. Dit maakte het kabinet vanavond bekend. De branchevereniging van 128 schouwburgen en concertgebouwen, de VSCD, verwelkomt de versoepeling, maar hoopt dat het hier niet bij blijft. Er is meer nodig om als podium de coronacrisis te overleven.

De versoepeling van het aantal bezoekers betekent voor het gros van de VSCD-podia dat zij nog steeds maar 20% van hun theaterstoelen beschikbaar hebben. ‘Voor Theater Sneek, met 600 stoelen, betekent deze verruiming concreet dat er 128 mensen de zaal in mogen. Dat is 28 meer dan met de 100 bezoekersregel,’ aldus Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek en bestuurslid van de VSCD.

De verwachting is dat de podia in het nieuwe seizoen minder aanbod hebben dan normaal; ook omdat de producenten zich aan de anderhalve meterregel moeten houden. ‘Minder bezoekers betekent ook minder opbrengsten uit horeca en verhuur. Dat alles maakt dat de anderhalve meter nog bij lange na niet voldoende is voor een gezonde bedrijfsexploitatie,’ aldus Angelique Finkers, directeur Zaantheater.

Om op korte termijn voor de podia enige ruimte te creëren die nodig is om een reorganisatie of sluiting te voorkomen, pleit de VSCD, samen met de gehele cultuursector, voor een extra doeluitkering van het Rijk aan het Gemeentefonds die de huisvestingskosten vanaf 1 maart compenseert.

De VSCD waarschuwt verder dat de focus niet alleen moet liggen op de schade in 2020. Finkers: ‘De verwachting is dat de vervolgschade voor 2021 minstens even groot zal zijn. De sector is zeer flexibel en zelfvoorzienend maar kan geen culturele doelstellingen inlossen als het bezwijkt onder een torenhoge schuldenlast.’

Om op termijn weer helemaal open te kunnen, doet de VSCD onderzoek naar verantwoorde en veilige maatregelen om bezoekers in hun theater of concertzaal plaats te laten nemen. ‘Met publiek verspreid over een hele zaal is de theaterbeleving weg. Net als in een vliegtuig moet het ook mogelijk zijn om een zaal helemaal te vullen, aldus Buma. ‘Want het blijft ons primaire doel om publiek en artiest samen te brengen.’

Naar al het nieuws