VSCD lanceert pamflet “Sterke Podia, Sterke Sector”

19-09-2023

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) publiceert het pamflet “Sterke Podia, Sterke Sector”, een toekomstvisie voor en door de podiumkunsten. Op het Nederlands Theaterfestival is afgelopen zondag door zowel het Rijk, de provincies als gemeenten het pamflet in ontvangst genomen. In “Sterke Podia, Sterke Sector” vraagt de VSCD alle overheden om als één overheid oog te hebben voor de rol van podia in de podiumkunsten. De financiële positie van de podia is verzwakt, wat tot verarming leidt. Podia verdienen een beschermde positie als conditio sine qua non voor de podiumkunsten.

Gea Zantinge (Voorzitter VSCD) overhandigt het pamflet "Sterke Podia, Sterke Sector" aan Tijs de Bree (IPO)
[Foto door: Nichon Glerum]

Namens het Interprovinciaal Overleg nam Tijs de Bree het eerste exemplaar van het pamflet “Sterke Podia, Sterke Sector” in ontvangst. Het visiedocument maakt volgens de Bree goed duidelijk dat zowel de overheid als cultuursector zich moeten verenigingen ten behoeve van cultuur. “Hallo cultuursector,” begon de Bree toen hij het pamflet in ontvangst nam dat begint met “Hallo overheid”. “Ook overheden roepen de culturele sector op om zich te verenigingen. Ook zij hebben de sector nodig om beleid te maken, zodat iedereen van cultuur kan genieten,” aldus de Bree.

Naast de Bree namen wethouders Janita Tabak en Marcelle Hendrickx (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Christianne Mathijssen (directeur Erfgoed & Kunsten OCW) het pamflet in ontvangst. Ook zij reageerden positief en zien aanknopingspunten om het cultuurbeleid verder vorm te geven.

Vijf functies podia

Het pamflet definieert vijf functies die podia vervullen:

  1. programmeren van professioneel en veelzijdig artistiek aanbod,
  2. (laten) ontwikkelen van specifiek aanbod,
  3. stimuleren van ontmoeting en debat (maatschappelijk programma),
  4. bevorderen van cultuureducatie en talentontwikkeling,
  5. een platform zijn voor de amateurkunst.

Eén wettelijk kader is noodzaak
Het pamflet stelt dat het samenspel tussen overheden suboptimaal is, waardoor het stelsel ‘langzaam uit elkaar wappert’. Het bepleit dat alle overheden het gesprek met elkaar en de podia openen over verheldering van rollen en verantwoordelijkheden. Er is meer dan alleen samenwerking nodig. Er is één wettelijk kader nodig voor de gezamenlijke zorg van alle overheden voor de podiumkunsten!

KLIK HIER om het pamflet "Sterkte Podia, Sterke Sector" te downloaden

Naar al het nieuws