Deze website maakt gebruik van cookies.

VSCD reageert op advies cultuurstelsel 2021-2024

23-05-2019

Op 11 april jl. kwam het rapport “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur uit. In samenspraak met onze leden geven wij een reactie op dit advies. We bieden een aantal suggesties die bijdragen aan het toegankelijk en zichtbaar maken van het podiumkunstaanbod voor een breed en divers publiek.

Stroomlijning van procedures, uitbreiding van afnamesubsidie, kleinschalig aanbod beter verdelen over het land en een grote-zaal-impuls voor schouwburgen met ambitie, zien wij als mogelijke oplossingsrichtingen voor uitdagingen in de podiumkunstensector. Ook besteden we aandacht aan digitalisering en podiumkunstenbezoek door scholieren.

De volledige reactie is hier te lezen.

Gezamenlijke reactie door brancheverenigingen
In gezamenlijkheid met de NAPK, de VVTP en de VVnO reageerden wij eerder op een aantal aspecten uit dat advies. De gezamenlijke reactie werd verstuurd naar minister Van Engelshoven ter vorming van het cultuurbeleid 2021 – 2024 en is hier te lezen.