Deze website maakt gebruik van cookies.

VSCD reageert op Sectoradvies muziektheater Raad voor Cultuur

08-02-2019

 Maak overheidsgeld vrij om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen. Verstevig de internationale positie van de Nederlandse opera. Geef de reizende muziektheatergezelschappen meer vlees op de botten om hoogstaande voorstellingen te kunnen maken. En creëer ruimte voor kwalitatief, toegankelijk muziektheater voor een breder publiek. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in ‘Later is al lang begonnen. Het muziektheater van de toekomst’.

De Raad voor Cultuur verstuurt het advies naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter vorming van het cultuurbeleid. De VSCD heeft een reactie geformuleerd op het advies van de Raad, te lezen in het document hieronder. Hierin stellen we onder meer dat meer financiële middelen voor theaters om een grotere diversiteit aan en kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te laten zien aan het publiek alleen succesvol is wanneer er sprake is van een intensieve samenwerking met de gezelschappen, waarbinnen oog is voor met name de publieksontwikkeling, educatie, innovatie en talentontwikkeling.

Reactie VSCD op Sectoradvies muziektheater 'Later is al lang begonnen'