Deze website maakt gebruik van cookies.

Wiebren Buma nieuwe directeur-bestuurder Cultuur Kwartier Sneek

(foto: Eva Broekema)

28-02-2019

Wiebren Buma is de nieuwe directeur-bestuurder van de Raad van Toezicht van Cultuur Kwartier Sneek (CKS). Buma was voorheen directeur van Het Gelders Orkest. Hij volgt Lieuwe Toren op die sinds de oprichting in 2012 leiding geeft aan CKS en in mei met pensioen gaat. Wiebren Buma begint op maandag 15 april in Sneek.

Buma (11 februari 1973) was als directeur van Het Gelders Orkest verantwoordelijk voor de fusie tussen het kwalitatief hoogwaardige symfonieorkest en Het Orkest van het Oosten. Hiervoor was hij als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor kunstencentrum De Leeuwenkuil in Deventer en als algemeen directeur voor het Nationaal Jeugd Orkest in Apeldoorn.

CKS, waarvan het hoofdkantoor in Sneek is gevestigd, bestaat uit Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium (met meer dan 25 leslocaties in Súdwest-Fryslân), projectbureau Akte2 en het Bedrijfsbureau voor allerhande zakelijke activiteiten. In totaal telt de organisatie 140 medewerkers en circa 170 vrijwilligers. Buma wordt eindverantwoordelijk voor onder meer het management en de profilering van de instelling. Daarnaast zal Buma nauw contact onderhouden met de gemeente Súdwest-Fryslân en stakeholders.