Organisatie

VSCD is een vereniging met een bestuur en een Algemene Ledenvergadering.

De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan de directeur. De directeur ontvangt daarvoor een sector-conforme beloning binnen de Richtlijn Bezoldiging Theaterdirecteuren.
Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Het bestuur representeert de verscheidenheid aan podia binnen de vereniging:

Bestuur
Gea Zantinge – voorzitter (Het Koninklijke Concertgebouw, Amsterdam)
Wiebren Buma – penningmeester (Theater Sneek, Sneek)
Leontien Wiering – secretaris (Amare, Den Haag)
Arjen Berendse - bestuurslid (Theater Aan de Slinger, Houten)
Harry de Bruin – bestuurslid (TheaterHangaar, Katwijk)
Joery Wilbers – bestuurslid (De Domijnen, Sittard)
Eva Middelhoff - bestuurslid (Stadsschouwburg en Concertgebouw de Vereeniging, Nijmegen)

Statuten VSCD

ANBI
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is aangemerkt als een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. In ons geval doen we dat als culturele organisatie voor podia in Nederland.

Het RSIN nummer van VSCD is: 003014022

Vragen?

Neem contact op met Gabbi Mesters, of bespreek het op SPOTS.

Contact