Privacybeleid

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, gevestigd in A lab, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.

Contactgegevens:

www.vscd.nl

info@vscd.nl

A lab, lab 0.08
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

+31 20 7920299

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• lidmaatschap vakbond

• burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

• Ter verbetering van haar dienstverlening

• Ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website,

• Ter uitvoering van onderzoek en data analyse

• Ter verbetering en beveiliging van de website

• Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Indien u de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik van die gegevens door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over u verzamelt via de website www.vscd.nl . Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert bewaartermijnen conform vastgesteld in haar verwerkingsregister, deze liggen in lijn met de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies uitzetten

Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Social media netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale media netwerken zoals Facebook, Twitter ( Linkedin, Google+, Pinterest, YouTube en Instagram). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen, op servers in onder meer de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ en de overige social media netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoon)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze kunnen sterk afwijken de Cookie Verklaring van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@vscd.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege... wij persoonsgegevens beveiligen

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die u ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per doel waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.vscd.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via secretariaat@vscd.nl.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 14 januari 2020.