Deze website maakt gebruik van cookies.

Afnameregelingen Fonds Podiumkunsten

De VSCD vraagt het Fonds Podiumkunsten te blijven investeren in afnameregelingen. Die maken het programmeren van bijzonder aanbod financieel haalbaar. Veel (festival)podia doen er een beroep op, zeker in deze tijd van gemeentelijke bezuinigingen. Extra aandachtspunt is de vereenvoudiging van de subsidieverantwoording voor VSCD-leden. Het achteraf verantwoorden is met name bij de Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) omslachtig en tijdrovend.