Deze website maakt gebruik van cookies.

ANBI status

De VSCD pleit ervoor dat haar leden standaard in aanmerking komen voor de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierover is de VSCD in gesprek met de Belastingdienst. Overleg met de ministeries van OCW en Financiën staat op de rol. Bij (festival)podia is winst maken niet het doel en kunnen particuliere belanghebbenden niet van eventuele winsten profiteren. Toch blijkt de Belastingdienst in de praktijk soms terughoudend met het toekennen van de ANBI-status, zeker wanneer een podium de rechtsvorm van een BV of NV heeft. Voor de VSCD-leden is het evenwel van groot belang te worden aangemerkt als een ANBI. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften, de VPB en de energiebelasting. Een instelling die voor minsten 90 procent actief is op cultureel gebied, kan een culturele ANBI worden. In die hoedanigheid ben je als (festival)podium nog aantrekkelijker voor donateurs: ze hebben recht op een extra giftenaftrek. (Particulieren via de inkomstenbelasting, ondernemingen via de vennootschapsbelasting.) In de toekomst zal een ANBI-status steeds belangrijker worden en meer voordeel opleveren.