Deze website maakt gebruik van cookies.

Auteursrecht

Het auteursrecht kent vele gedaanten. Als producenten en leveranciers van de podiumkunsten zijn de VSCD-leden grootgebruikers en dus ook grootbetalers. Zij betalen circa € 20 tot € 25 miljoen aan alle mogelijke rechten. Dat kunstenaars via auteursrecht worden beloond voor hun werk, is belangrijk. Anderzijds is er sprake van scheefgroei: auteursrecht brengt steeds hogere kosten met zich mee, terwijl er door de organisaties die afdragen niet meer wordt verdiend met auteursrechtelijk beschermd werk. Die hogere kosten hebben verschillende oorzaken: stijgende tarieven, meer claims en verkeerde grondslagen voor inning. Ook is steeds meer ‘openbaar’. Niet alleen een optreden op een podium of de uitgave van de cd, de dvd of het boek, maar ook de uitzending op televisie, het internet of het ophangen van een tv-scherm in een hotel of café. Elke volgende stap is een nieuwe ‘openbaarmaking’ en geeft recht op hernieuwde inning. Bovendien komt elke partij met eigen opgaves en rekeningen. Dat brengt veel administratieve regeldruk met zich mee.

Collectieve licentieovereenkomst met Sena
De VSCD vindt het belangrijk dat het auteursrecht voor theaters, concertzalen en podia beheersbaar is. Om dit te bereiken heeft de VSCD sinds 2013 voor haar leden een collectieve licentieovereenkomst met de Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten (Sena). Sena int op grond van de Wet op de naburige rechten vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. Als u zich voor de regeling met Sena heeft aangemeld, ontvangt u een korting en verloopt de facturatie via de VSCD.

Buma incasseert vergoedingen voor muziekgebruik op grond van de Auteurswet en betaalt deze door aan componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen. Met Buma heeft de VSCD deze collectieve afspraken niet. Dat betekent dat u door Buma rechtstreeks wordt gefactureerd en, als u het niet met de factuur eens bent, rechtstreeks bij Buma bezwaar dient te maken.

Aanmelden
Draagt u de Sena-rechten (nog) niet via de VSCD af, maar wilt u zich wel voor deze regeling aanmelden? Neem dan contact op met Kim Hulscher, kim@vscd.nl. Zij stuurt u dan aanvullende informatie en een opgaveformulier toe. Indien u besluit deel te nemen aan de regeling, komt u aanmerking voor een aanmeldkorting van 33%. Daarnaast krijgt u de bedongen collectiviteitskorting van 14,5%.