Deze website maakt gebruik van cookies.

Besteldiscussie

Standpunten rondom podiumkunstenbestel, reisverplichting en spreiding van het aanbod zijn aan verandering onderhevig. Voor de discussie met OCW is het van belang deze standpunten telkens opnieuw zorgvuldig te formuleren. Daartoe VSCD organiseert in 2014 samen met andere koepels (bijvoorbeeld de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) een serie bijeenkomsten om te definiëren waar de podiumkunstensector staat en over tien jaar wil staan: Agenda voor de podiumkunsten 2014-2024.