Deze website maakt gebruik van cookies.

BTW

De Belastingdienst zou coulanter moeten zijn ten aanzien van de BTW over sponsor- en schenkingsinkomsten. Het verschil tussen de sponsorbijdrage en de door de VSCD-leden veel lager gewaardeerde te leveren diensten dienen als schenking te worden behandeld en daarmee te worden vrijgesteld van BTW. De huidige wet- en regelgeving biedt hiervoor ook ruimte.