Deze website maakt gebruik van cookies.

Geefwet

De Geefwet, die met ingang van 1 januari 2012 van kracht is, beoogt particulieren en bedrijven te stimuleren meer giften te geven aan goede doelen en culturele instellingen. De VSCD dringt erop aan de looptijd van de Geefwet een permanent(er) karakter te geven, zodat een langlopende relatie kan worden aangegaan met schenkers. Ook bij eenmalige schenkingen zouden particuliere schenkers volledig moeten kunnen profiteren van giftenaftrek in de inkomstenbelasting.