Deze website maakt gebruik van cookies.

Gemeentelijke cultuurvoorzieningen

Bezuinigingen op cultuur bij gemeenten moeten zo veel mogelijk worden voorkomen of beperkt. De VSCD pleit daarom voor een goede afstemming en duidelijke taakverdeling tussen de verschillende overheden. Die zijn essentieel voor een sterke infrastructuur. In dit kader zou OCW ook convenanten met kleine en middelgrote gemeenten moeten afsluiten. Met grote gemeenten heeft de minister reeds convenanten afgesloten. In de beleidsbrief Cultuur in beweging geeft zij aan dat zij de rol van lokale overheden erkent. Ze vindt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de culturele infrastructuur in ons land en dat die een goede beleidsafstemming behoeft. De VSCD blijft hierover met de minister in gesprek.

Verder ondersteunt de VSCD haar leden in de gemeentelijke lobby door informatie te geven en verschillende tools te verstrekken.