Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetgeving theatertechniek

De VSCD volgt de regelgeving op het gebied van theatertechniek op de voet en acteert daar waar nodig. Er wordt vaak nieuwe regelgeving geïnitieerd, en die is niet altijd in het belang van afnemers. De investeringen in theatertechniek, met name wanneer het gaat om toneelhijsinstallaties, zijn aanzienlijk en veiligheid is een belangrijk issue. De belangen zijn dus groot, voor alle betrokkenen: afnemers, leveranciers, keurders, theatertechnisch adviseurs en aanbieders van opleidingen. De VSCD is met leveranciers, keurders en adviseurs in gesprek om de stand van techniek te inventariseren. Beoogd resultaat: een richtlijn die gericht is op het vergroten van veiligheid, maar ook rechtdoet aan de economische situatie. Zie ook Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties (BOEH).