Deze website maakt gebruik van cookies.

Directeur-bestuurder (5)

36 uur, Veere | st. Exploitatie Grote Kerk Veere
www.marinawijn.nl

Categorie: Directie


Over de organisatie

De Grote Kerk Veere is een iconisch gebouw in het prachtige stadje Veere. Een niet weg te denken onderdeel van de skyline van Walcheren en fraai te zien vanaf het Veerse meer. De plannen om hier een nieuw cultuurpodium te realiseren voor een breed publiek, in een goed gerestaureerd en bijna geheel gerenoveerd gebouw, worden momenteel voorbereid en zullen de komende periode verder moeten worden uitgebouwd. De start van de programmering is gepland in juni van 2018. Zowel nationale als lokale culturele partijen zullen hier geprogrammeerd worden; o.a. het Nationale Ballet, Amsterdam Sinfonietta, FOAM, Lightfestival, Film by the Sea en CBK Zeeland. Daarmee wordt de Grote Kerk een levendige plek voor inwoners en bezoekers uit de regio en ver daar buiten, zoals België, Duitsland en de Randstad. De Grote Kerk is eigendom van de stichting Monumentenbezit. Doel van de Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere: Deze Stichting heeft ten doel het toegankelijk houden van het gebouw (Grote Kerk) in Veere, alsmede het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers van binnen en buiten de regio. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen en wel in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst, muziek en dans, en film.

Functie

Doel van de functie:
De directeur-bestuurder draagt zorgt voor een succesvolle en diverse programmering die een breed publiek aanspreekt. De directeur is het boegbeeld van de stichting. Verantwoordelijkheden en organisatie: De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht en geeft leiding aan een team van 3 mensen en een aantal vrijwilligers. De directeur is integraal verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting o.a. door het:

  • Creëren van draagvlak bij diverse stakeholders in en buiten Walcheren
  • Ontwikkelen en implementeren van succesvolle programmering
  • Opzetten en onderhouden van samenwerking met programmerende partijen in en buiten Zeeland
  • Fondsenwerving en sponsoring
  • Solide financieel beheer.

Eisen

Wat verwachten wij:
Ervaring: Een type cultureel ondernemer met visie, een doorpakker met academisch denk – en werk niveau; ruime leidinggevende ervaring in de culturele sector; ruime ervaring met fondsenwerving en partner/sponsorships; een relevant netwerk van fondsen, culturele instellingen binnen en buiten Zeeland, en overheden; grote inhoudelijke kennis van de kunstensector. Competenties: Pro actief, inspirerend, resultaatgericht, vasthoudend, creatief, netwerker, verbindend.

Geboden wordt

Wat kan de directeur verwachten: Een Raad van Toezicht die zich houdt aan de Governance Code en die meedenkt en zijn netwerk en kennis wil inzetten om de directeur succesvol te laten zijn. Een actieve Raad van Advies die de directeur met raad en daad wil bijstaan. Honorering: De functie is formeel 36 uur per week. Het salaris is conform de richtlijnen van de VSCD. Datum indiensttreding bij voorkeur 1 april 2018.

Hoe te reageren

Uw reactie is zeer welkom:
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06-27040233 of 020-625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl. Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn. Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.