Deze website maakt gebruik van cookies.

zakelijk directeur Het Nieuwe Instituut

40 uur, Rotterdam | Het Nieuwe Instituut
HetNieuweInstituut.nl

Categorie: Directie


Over de organisatie

Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam is …

Het Rijksarchief voor de Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.
Het Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.
Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.
(info: zie verder website Het Nieuwe Instituut)

Functie

DEZE ZAKELIJK DIRECTEUR …

 • is verantwoordelijk voor het zakelijke, financiële en organisatorische gedeelte van het beleid in goede samenspraak met en onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen/artistiek directeur. Bij blijvend verschil van mening beslist de algemeen/artistiek directeur met de verplichting de voorzitter van de RvT te informeren
 • is verantwoordelijk voor alle ondersteunende taken: financiën (waaronder AO en aanbestedingen), fondsenwerving, marketing, concern- en interne communicatie, ICT, HRM, legal (waaronder AVG), facility, horeca, winkel 
 • is binnen de strategische visie en de respectievelijke beleidskaders verantwoordelijk voor de belangrijke kerntaak erfgoed, waaronder archief 
 • stuurt de bijbehorende ondersteunende afdelingen aan (in totaal circa 85 mensen); houdt jaarlijks gestructureerde functioneringsgesprekken samen met de direct leidinggevende 
 • is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, het MIS (Management Informatie Systeem) de inrichting en implementatie van werkprocessen en efficiency. Op dit moment is hier extra aandacht voor nodig
 • draagt samen met de algemeen directeur zorg voor en bewaakt de Code Cultural Governance
 • is verantwoordelijk voor het werven van de benodigde (extra) gelden van subsidiegevers, fondsen, bedrijven en andere sponsoren in nauw overleg en in samenwerking met de algemeen/artistiek directeur 
 • woont samen met de algemeen/artistiek directeur de RvT-vergaderingen bij, bereidt deze voor en rapporteert samen met de algemeen/artistiek directeur aan de RvT; voorafgaand wordt de vergadering met de AC (audit commissie) gehouden, die samen met de business controller wordt voorbereid; is samen met de algemeen/artistiek directeur verantwoordelijk voor de OCW-monitoring
 • vervangt desgewenst de algemeen/artistiek directeur als boegbeeld, woordvoerder; draagt de visie van HNI uit
 • onderhoudt (in samenspraak met de algemeen/artistiek directeur) als medeverantwoordelijke externe relaties, met name de zakelijke relaties, maar ook die met de sponsoren, subsidiënten, de ambtelijke en politieke relaties.

Eisen

DE IDEALE ZAKELIJK DIRECTEUR …

 • is een ervaren zakelijke manager of bestuurder en leider, die bewezen succesvol heeft gefunctioneerd in een complexe culturele organisatie met gedreven professionals 
 • is bekend met organisatie- en cultuurontwikkeling: verbetering van het functioneren van de organisatie, werkprocessen en efficiency, fungeert als aanjager van efficiency- en kostenreductieprogramma’s 
 • beschikt over kennis van het culturele veld en de betekenis daarvan voor HNI 
 • kent de weg bij subsidiegevers en andere stakeholders, inclusief aanvragen en verslaglegging
 • is analytisch, beschikt over een goed oog voor cijfers 
 • heeft kennis van inkoopbeleid en privacywetgeving 
 • kan sturen op hoofdlijnen en creëert draagvlak door overtuigingskracht, visie en betrokkenheid
 • onderschrijft de principes van ‘good governance’ en weet die met enthousiasme en stevigheid in te voeren en toe te passen
 • is teamplayer en verbinder, die kan luisteren, goed en duidelijk communiceert en informeert 
 • is een ondernemende doorzetter, goede netwerker, ambitieus, vertrouwenwekkend
 • is een energieke, inspirerende, innovatieve, integere, empathische persoonlijkheid die weet om te gaan met diverse gremia; die medewerkers kan enthousiasmeren en bestuursleden en andere stakeholders aan zich weet te binden
 • is een strategische/ beleidsmatige zelfstandige denker en ondernemende doener met een doortastende resultaatgerichtheid 
 • heeft een academisch werk- en denkniveau. Bij voorkeur een universitaire opleiding, richting irrelevant. 
 • heeft affiniteit met (de opdracht van) HNI. 
 • beheerst de moderne talen, vooral het Engels.

Geboden wordt

Honorering en datum indiensttreding De functie is formeel 40 uur per week. HNI heeft een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling. Het salaris is marktconform.
Datum indiensttreding bij voorkeur 1 januari 2019.

Hoe te reageren

Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06-27040233 of 020-625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl. Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn. Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.