Arbeidsmarktagenda

Wij streven naar een gezonde en goed functionerende arbeidsmarkt. Voor de versterking van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele en creatieve sector is door een sector brede werkgroep de Arbeidsmarktagenda 2017-2023 opgesteld.

De 21 agendapunten in de Arbeidsmarktagenda zijn verdeeld over drie hoofdthema’s:

  • het bevorderen van een structurele sociale dialoog tussen werkgevers en werkenden,
  • het versterken van het verdienvermogen,
  • het verbeteren van arbeidsvoorwaarden van werkenden.

De VSCD zet zich in om de verschillen tussen zzp’ers en andere werkenden in de sector te verkleinen,
zie ook agendapunt 1.6 van de Arbeidsmarktagenda. We onderzoeken bijvoorbeeld samen met grote pensioenfondsen of een pensioen voor zelfstandigen mogelijk is in de sector en wat daarvoor nodig is.

Vragen?

Neem contact op met Kim Hulscher, of bespreek het op SPOTS.

Contact