Bezoldigingsrichtlijn directeuren

De directeursfunctie valt niet onder het bereik van de cao Nederlandse Podia. Hiervoor is een aparte richtlijn opgesteld.

Om onze leden toch houvast te bieden bij het bepalen van het salaris, heeft de VSCD een richtlijn ontwikkeld. Deze is specifiek gericht op de beloning van directeuren van theaters, concertgebouwen en podia.

Richtlijn Bezoldiging van directeuren 2018 WNP/VSCD

Vragen?

Neem contact op met Kim Hulscher, of bespreek het op SPOTS.

Contact