Bezoldigingsrichtlijn directeuren

De directeursfunctie valt niet onder het bereik van de cao Nederlandse Podia. Hiervoor is een aparte richtlijn opgesteld.

Om onze leden toch houvast te bieden bij het bepalen van het salaris, heeft de VSCD een richtlijn ontwikkeld. Deze is specifiek gericht op de beloning van directeuren van theaters, concertgebouwen en podia.

Vragen?

Neem contact op met Esengül Gök, of bespreek het op SPOTS.

Contact