Cao Nederlandse Podia

De cao Nederlandse Podia versterkt de positie van werknemers en biedt houvast voor directies.

De Kring Werkgeverszaken voorheen WNP is in 2002 opgericht door de VSCD om een cao specifiek voor theaters te realiseren. Met de cao Nederlandse Podia wordt de positie van de mensen die bij de podia werken versterkt en voor de podiumdirecteuren geeft het houvast in tijden van verminderde overheidssteun.

Om de cao Nederlandse Podia te mogen toepassen, is een lidmaatschap van de VSCD noodzakelijk.
Klik hier om lid te worden.

Huidige Cao

Voorgaande Cao's:

Vragen?

Neem contact op met Esengül Gök, of bespreek het op SPOTS.

Contact