Arbeidsongeschiktheid

Heeft iemand met een oproepovereenkomst aanspraak op salaris bij ziekte?

Antwoord: Ja, de oproepkracht kan aanspraak maken op salaris over de periode dat hij is ingeroosterd. Als een medewerker bijvoorbeeld in de maand januari op het rooster staat en begin januari ziek wordt, worden de ingeroosterde uren voor januari aan de medewerker uitbetaald. Is de medewerker in februari nog steeds ziek maar niet ingeroosterd, dan ontvangt de medewerker geen salaris.