De Arbeidsovereenkomst

Er staat niets over vrijwilligers of vrijwilligersvergoedingen in de cao. Hoe kan het inzetten van vrijwilligers het beste worden aangepakt?

Antwoord: De cao gaat alleen over de relatie met werknemers met een arbeidscontract (uitgezonderd de directeur). Vrijwilligers vallen hier niet onder. Op de website www.vrijwilligerswerk.nl is veel informatie te vinden over het werken met vrijwilligers.

Is een oproepovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Antwoord: Er bestaan twee soorten oproepcontracten: de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (in de praktijk vaak ‘mup’ genoemd) en de voorovereenkomst. In het geval van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is de overeenkomst waarin wordt afgesproken om op oproepbasis te gaan te werken vanaf de eerste dag een arbeidsovereenkomst. Deze kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst waarin wordt afgesproken onder welke voorwaarden te zijner tijd één of meer arbeidsovereenkomsten worden aangegaan. Pas als de oproepkracht wordt opgeroepen en aan de oproep gehoor geeft, komt er een arbeidsovereenkomst tot stand. Het gevaar van een voorovereenkomst is dat er snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De cao bedoelt met ‘oproepovereenkomst’ een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.