Wij zijn bezig met het opstellen van een personeelsplan voor het komende seizoen. De cao geeft in artikel 4 aan dat het personeelsplan in overleg met de ondernemingsraad wordt vastgesteld. In grote lijnen zijn we het eens, maar op details verschillen we van mening. Hoe gaan we hiermee om? Hoe ver gaat het overleg waarover de cao spreekt?

Antwoord: De rol van de OR bij het personeelsplan is vooral die van waakhond. Het is niet zo dat er overeenstemming hoeft te bestaan. Wel is het wenselijk dat het personeelsplan door zowel werkgever als OR onderschreven wordt. Maar zoals is aangegeven in de cao: de werkgever stelt het personeelsplan vast. De bevoegdheden van de OR gaan niet verder dan in de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald.

Wanneer heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht en wanneer adviesrecht?

Antwoord: De bevoegdheden van de OR worden beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. In artikel 25 en 27 is terug te vinden welke onderwerpen onder het adviesrecht en het instemmingsrecht vallen.