Kring Werkgeverszaken

De Kring Werkgeverszaken besluit over de inzet en het sluiten van de cao Nederlandse Podia.

Organisatie van de Kring Werkgeverzaken
De leden van de Kring Werkgeverszaken besluiten over de inzet en het sluiten van de cao Nederlandse Podia. De kring kent een voorzitter en een onderhandelingscommissie bestaande uit leden. De kring wordt praktisch en inhoudelijk ondersteund door de beleidsmedewerker Werkgeverszaken. In het VSCD-bestuur worden twee zetels ingenomen door leden van de Kring Werkgeverszaken. De kring vergadert zo vaak als dit nodig is, maar in ieder geval 1 maal per jaar. Daarnaast kent de Kring Werkgeverszaken een P&O-netwerk, waar P&O en HR-medewerkers van aansloten leden deel kunnen nemen aan bijeenkomsten en onderling kennis kunnen uitwisselen.

Deelnemers van het Kring Werkgeverszaken Overleg, de onderhandelingsdelegatie en Kring klankbordgroep

Twee weken voor de bestuursvergaderingen vindt het Kring Overleg plaats.

Deelnemers van het Kring Overleg zijn:

 • Charlotte Louwers, voorzitter Kring Werkgeverszaken en directeur van Theater de Bussel
 • Eva Middelhoff, VSCD bestuurslid en directeur van Stadsschouwburg en Concertgebouw de Vereeniging
 • Leontien Wiering, VSCD bestuurslid en directeur Amare
 • Gabbi Mesters, directeur VSCD
 • Esengül Gök, juridisch beleidsmedewerker

De onderhandelingsdelegatie voert de onderhandelingen met vakbond de Kunstenbond uit.

Deelnemers van de onderhandelingsdelegatie zijn:

 • Ineke Lindner, hoofd bedrijfsvoering Theater Zuidplein

Dan is er nog de Kring klankbordgroep waaruit de onderhandelingsdelegatie wordt gekozen. Op deze manier wordt ook informatie verschaft uit de achterban. De klankbordgroep komt onregelmatig bij elkaar als het nodig is.

Deelnemers van de Kring klankborgroep zijn:

 • Mirjam Barendregt, directeur van Theater Oprheus
 • Leon Thommassen, Theater de Maaspoort
 • Tom Van der Poel, Theater de Speeldoos
 • Richard van Wijnveldt, directeur van Agora Theater
 • Ineke Lindner, Theater Zuidplein

Geschiedenis

In 1999 is op initiatief van de VSCD de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) opgericht. Doel hiervan was om een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor de podia. Door de komst van nieuwe wetgeving, waarmee podia slecht uit de voeten konden, werd de noodzaak van een eigen cao groter. De VSCD had zowel gemeentelijke als geprivatiseerde podia. Gemeentelijke podia hadden de verplichting om de gemeentelijke cao te volgen, geprivatiseerde podia niet. De VSCD richtte daarom voor het behartigen van de belangen van haar private leden op arbeidsvoorwaardelijk gebied deze aparte werkgeversvereniging op. In 2003 is de eerste cao Nederlandse Podia gesloten. In 2018 zijn de banden tussen de WNP en VSCD verder aangehaald, wat heeft geresulteerd in een fusie die in 2021 is geeffectueerd. Uit deze fusie is de Kring Werkgeverszaken ontstaan. De Kring Werkgeverszaken houdt tezamen met haar leden de cao Nederlandse Podia in stand.

Lid worden?

Lidmaatschap
Ieder VSCD-lid kan zich aansluiten bij de Kring Werkgeverszaken. Met het lidmaatschap van de Kring Werkgeverszaken ontstaat de verplichting tot het invoeren van de cao Nederlandse Podia. De Kring Werkgeverszaken kent twee soorten leden: stemhebbende leden en corresponderende leden.

Stemhebbende leden genieten de volgende voordelen:

 • het mogen toepassen van de cao Nederlandse Podia in de organisatie, inclusief de daarin opgenomen uitzonderingen op wettelijke bepalingen
 • inhoudelijke ondersteuning bij implementatie en uitvoering van de cao Nederlandse Podia
 • direct hulp per e-mail of telefoon bij vragen en problemen op het gebied van werkgeverszaken en aanpalend arbeidsrecht
 • het bijwonen van inhoudelijke bijeenkomsten op het gebied van werkgeverszaken en cao
 • stemrecht in de Kringvergadering aangaande de inzet en het sluiten van de cao Nederlandse Podia

Het is een corresponderend lid niet toegestaan om de cao Nederlandse Podia toe te passen in zijn of haar organisatie waar het punten betreft die afwijken van wettelijke regelingen. Wel kan de cao gebruikt worden als richtlijn binnen de organisatie. Corresponderende leden kunnen ook met hun vragen bij de helpdesk Kring Werkgeverszaken terecht en krijgen ondersteuning wanneer zij overgaan tot volledige implementatie van de cao (en dus het stemhebbend lidmaatschap).

Contributie
Naast de contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties bedraagt de contributie van de Kring Werkgeverszaken in 2024 voor het stemhebbend lidmaatschap € 1.001,-.

De kosten van een corresponderend lidmaatschap zijn in 2024 € 667,-.

Daarnaast betalen nieuwe leden eenmalig € 1.000,00 instapgeld.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Lid worden?
Mail dan naar werkgeversvereniging@vscd.nl

Vragen?

Neem contact op met Esengül Gök, of bespreek het op SPOTS.

Contact