Sociaal Fonds Nederlandse Podia

Het Sociaal Fonds Nederlandse Podia richt zich in sociaal opzicht, in het optimaal functioneren van de sector.
(SFNP) is opgericht in 2003. Het is een stichting met als doelstelling het financieren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de sector Nederlandse Podia, in het bijzonder van de bij de Kring Werkgeverszaken aangesloten podia.

Namens de Kunstenbond hebben zitting Pepijn ten Kate en Chris de Vink. Als je vragen hebt over het Sociaal Fonds Nederlandse Podia, kun je mailen naar werkgeverszaken@vscd.nl

Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers.

Namens de VSCD hebben zitting.

Charlotte Louwers als voorzitter (directeur Theater de Bussel) en Tineke Maas (directeur Goudse Schouwburg).