Sociaal Fonds Nederlandse Podia

Het Sociaal Fonds Nederlandse Podia richt zich in sociaal opzicht, in het optimaal functioneren van de sector.
Het sociaal fonds is opgericht in 2003 en is vanaf toen voor verschillende sociale doelen gebruikt. Per juli 2021 is er gestart met structurele vulling van het fonds door een bijdrage van 0,2% van het SV-loon (excl. vakantiegeld). Werkgevers en werknemers dragen hiertoe ieder 50% bij. Weerbare en wendbare professionals zijn belangrijk voor de podiumkunstensector als geheel en de organisaties daarbinnen. Daarom investeert de VSCD via het Sociaal Fonds Nederlandse Podia in professionele ontwikkeling van werkenden in de sector. Zo wordt de kwaliteit van medewerkers (en daarmee de instellingen) op peil gehouden en hun duurzame inzetbaarheid gestimuleerd.

Bestuur van het SFNP
Het huidige bestuur van het fonds bestaat uit Charlotte Louwers (Voorzitter) en Tineke Maas namens de VSCD Kring Werkgeverszaken. Pepijn ten Kate en Chris de Vink nemen zitting namens de Kunstenbond. Charlotte en Pepijn houden zich bezig met de activering van de cao-afspraken omtrent het fonds.

Uitvoering inning en honoreren aanvragen door SFPK
De VSCD-podia moedigen hun medewerkers aan om zich verder te ontwikkelen en daarvoor een aanvraag in te dienen. Dit kan bij SFPK; dit is het gezamenlijke platform voor alle aanvragen. Iedereen die in dienst is bij een organisatie die is aangesloten bij de NAPK of de VvNo, of die medewerker zijn van een VSCD-theater dat is aangesloten bij het Sociaal Fonds Nederlandse Podia kan een aanvraag indienen.

DIRECT EEN AANVRAAG INDIENEN