De VSCD Toneelprijzen worden genderinclusief

21-09-2023

Met ingang van het huidige theaterseizoen 2023-2024 worden de VSCD Toneelprijzen aangepast. Door de prijzen genderinclusief te maken, wil VSCD bijdragen aan betere kansen voor iedereen, ongeacht hun genderidentificatie. Het klassieke binaire genderonderscheid aanhouden past niet meer in deze tijd, daarom is het tijd voor verandering. Op het Gala van het Nederlands Theater van 2024 worden de VSCD Toneelprijzen voor het eerst in de nieuwe vorm uitgereikt.

Foto door: Nichon Glerum

De VSCD Toneelprijzen voor acteurs worden voortaan de Theo d’Ors genoemd en worden toegekend in drie categorieën:

  • De Theo d’Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol
  • De Theo d’Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol
  • De Theo d’Or voor de meest innovatieve bijdrage aan het theaterveld

De andere VSCD-prijzen zoals de Krekels voor het jeugdtheater, de Dansprijzen, de Cabaretprijzen, de Mime/Performance Prijs en de Ovatie hebben nooit een genderonderscheid gehad en blijven ongewijzigd.

Een historische en inclusieve naam
De VSCD Toneelprijzen worden al sinds 1955 uitgereikt, daarom is gekeken hoe we enerzijds de historie kunnen behouden en anderzijds de prijzen genderinclusief kunnen maken. De naam Theo d’Or acht de VSCD het meest passend voor een genderinclusieve prijs, als afgeleide van Theodora Bouwmeester, een beroemde actrice uit de Nederlandse toneelgeschiedenis. Door deze afkorting sluiten we aan bij de geschiedenis van vrouwen in het theater en zetten wij de lijn van winnaars van de Theo d’ Or voort.

Gelijke kansen als uitgangspunt
Het aantal substantiële rollen voor vrouwen bleef lang achter en ook is hun aandeel in de voorstellingen in tekst en speeltijd vaak kleiner. VSCD erkent dat dit geen gelijk speelveld is, maar tegelijk is er de laatste jaren een trend zichtbaar, dat er meer en grotere vrouwenrollen worden gespeeld. VSCD wil deze trend aanjagen door de sector na te laten denken over genderonderscheid en -gelijkheid en door ruimte te scheppen voor meer verscheidenheid hierin.

De Toneelprijzen zijn het sluitstuk van de hele keten in de sector - van de schrijvers van toneelrollen tot de regisseurs die castingkeuzes maken - en de (statistische) ongelijkheid van vrouwen moet op alle niveaus worden erkend en aangepakt. VSCD geeft met het genderinclusief maken van de prijzen aan dat er gelijke kansen moeten zijn en het is aan de gehele sector om hierin te groeien. De Toneeljury zal de verhoudingen tussen rollen en gender voortdurend in hun overwegingen meenemen.

FAQ aanpassing VSCD Toneelprijzen Naar al het nieuws