Academie voor de Podiumkunsten

De Academie richt zich op artistieke en zakelijke ontwikkeling van de Podiumkunsten sector.

We bieden een eigen aanbod van op maat gemaakte cursussen aan via onze Academie voor de Podiumkunsten.
_______________________________________________________________________

Training: Haal meer uit je TAS

Op donderdag 8 december organiseert VSCD een training over het Theater Analyse Systeem (TAS) in Het Klooster Woerden. Ieder jaar publiceren we de TAS benchmark, een tool waarmee je de prestaties van je podium kunt vergelijken met andere podia. Hoe je de TAS optimaal kunt inzetten voor jouw podium, daar gaan we het over hebben op 8 december. Deze cursus zal worden gegeven door Siebe Weide.

Programma (onder voorbehoud)

13.00 uur Welkom
- Intro docent(en) en deelnemers
- Korte peiling naar gebruik van TAS door de groep
- Uitleg over programma

13.30 uur deel 1: Wat is TAS
- Wat is TAS?
- Hoe komt het tot stand?
- Waarom doet VSCD dit?

13.45 uur deel 2: De branche als geheel
- Podia 2021 in vogelvlucht
- Andere bronnen: CBS, DIP, VNPF

14.00 uur deel 3: Dashboard
- Wat zie je op het dashboard?
- Wat zegt dit en wat kan je er mee?
- Vergelijken met andere podia: hoe werkt het?

14.45 uur Pauze

15.00 uur deel 4: Oefening 1: Omzet in begroting 2023
- Introductie van de oefening
- Werken in duo’s of trio’s
- Enkelen presenteren oplossingen
- Vragen over de oefening en de benodigde vaardigheid

15.45 uur deel 5: Oefening 2: Lobby voor lagere huisvestingskosten
- Introductie van de oefening
- Werken in duo’s of trio’s
- Enkelen presenteren oplossingen
- Vragen over de oefening en de benodigde vaardigheid

16.30 uur Pauze

16.45 uur deel 6: Hoe kan TAS beter?
- Minder vragen, andere vragen?
- Betere plek geven in de eigen organisatie?
- Im/export van/naar andere bronnen (boekhouding, DIP)?
- Vormgeving Dashboard?

17.30 uur afronding
- Vragen van de deelnemers
- Vraag aan de deelnemers over nut van de training
- Borrel

Kosten
Deze training kost €249 (exclusief btw) per persoon. Bij dit bedrag zitten koffie/ thee/ water gedurende de training en de borrel achteraf inbegrepen.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar communicatie@vscd.nl

Leiderschap en strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek VSCD theaters

 • Ontdek hoe je meer invloed kan uitoefenen binnen de organisatie
 • Wat is jouw visie op gezond en duurzaam werken binnen een artistieke organisatie?
 • Onderzoek hoe jij en je medewerkers een duurzame carrière kunnen behouden of opbouwen
 • Ontwikkel overzicht in de relevante ontwikkelingen die nu spelen in de branche
 • Leer vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jouw rol hierin
 • Ontwikkel waardevolle oplossingen

De functie van een leidinggevende binnen de afdeling Techniek vraagt niet alleen om vakmanschap, maar vraagt ook om leiderschap, visie en kennis van bedrijfskunde. Hoe verhoud je je tot de theatermaker of de programmeur? Hoe kom je samen tot een goede voorstelling, tot een mooi programma van kwaliteit en houd je tegelijkertijd de arbeidsomstandigheden gezond? Hoe geef je leiding aan jouw afdeling en welke visie heb je daarbij? Mede door Corona zijn de vraagstukken binnen het theaterveld nog meer aan het licht gekomen. De VSCD signaleert dat de druk op de technische en facilitaire afdelingen ongekend hoog is. In de toekomst zal niet alleen behoefte zijn aan een gezonde balans in de werkpraktijk, maar ook aan het flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen en innovaties. Het hoofd techniek is hierin een belangrijke schakel, expert en aanjager.

In veel theaters lopen technici nu tegen uitdagingen aan zoals de snelle veranderingen in het vak, tekort aan personeel, een hoge werkdruk en het voldoen aan arbowetgeving. Ook onderwerpen als duurzaamheidseisen, festivalisering en artistieke versus zakelijke en HR-waarden komen aan bod. Wat is de rol van een hoofd Techniek binnen dat krachtenveld? En welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar inspireren? Verschillende deskundigen van binnen en buiten het vak komen aan het woord en vertellen over hun uitdagingen en de oplossingen die zij gevonden hebben. Concrete informatie over regelgeving heeft een plek in het programma.

Het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap en Strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek’ heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing binnen belangrijke werkprocessen te vergroten. Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke uitdagingen er sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Naast het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis is het opbouwen van een diepgaand contact en netwerk een belangrijk doel.

Het programma bestaat uit kennisoverdracht en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op het vak van Hoofd Techniek, maar ook uit persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en werkdagen waarin relevante thema’s in de sector gerelateerd worden aan de eigen werkpraktijk.

Programma en data
Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie bij Coaching in de Cultuur, Entrepotdok 37A, Amsterdam. Naast de trainingsdagen loopt er een online coaching-spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele coaching gesprekken.

 • Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online intervisie): 4 oktober 2022, 15 november 2022, 10 januari 2023
 • Werkgroepdagen (9.30-16.30 uur, op locatie): 5 oktober 2022, 16 november 2022, 11 januari 2023 en 28 maart 2023
 • Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 28 tot 30 september 2022
 • DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur): 21 tot 23 november 2022
 • Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 29 tot 31 maart 2023

Bij meer dan 12 deelnemers kijken we of er een tweede groep op de donderdag gevormd kan worden.

Inschrijven?
Deelnemers zijn hoofden techniek of technici bij een van de leden van de VSCD. Het aantal deelnemers zal tussen de 12 en 24 liggen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 14 juli naar jacob@coachingindecultuur.nl.

Je krijgt na 15 juli bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT
De training kost € 3250,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd.

PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager. Deelnemers uit de regio Amsterdam krijgen vanaf 1 juli zelf 2/3 van de totale kosten vergoed via een nieuwe regeling die door de gemeente Amsterdam in het leven is geroepen.

_____________________________________________________________________________

3-daagse training "Nalaten aan cultuur?"

Datum: 8 februari, 8 maart en 19 april 2023
Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie: Amsterdam, OBA

Voor veel goede doelen zijn nalatenschappen een belangrijke en sterk groeiende bron van inkomsten. Culturele instellingen profiteren echter nog onvoldoende van deze ontwikkeling, terwijl hun betrokken achterban veel kansen biedt om deze manier van fondsenwerving te versterken. Daarom organiseert LVWB Fundraising in samenwerking met Arjen van Ketel Legacy Fundraising in het voorjaar de driedaagse training Nalaten aan Cultuur die wegens succes al voor zesde keer wordt gehouden.

Een intensieve en inspirerende training die gegeven wordt door Arjen van Ketel, Fusien Verloop en Marischka Leenaers Er worden ook verschillende gastsprekers uitgenodigd. Als onderdeel van de training maak je een beknopt ‘plan van aanpak nalatenschappen werven’ voor jouw organisatie en oefen je gesprekstechnieken. Voor iedere trainingsdag bereid je ‘huiswerk’ voor. Na de tweede dag bespreek je tijdens een coaching gesprek je plan van aanpak 1-op-1 met één van de docenten.

De training is geschikt voor senior fondsenwervers van culturele instellingen die zich (verder) willen ontwikkelen op het gebied van nalatenschappenwerving.

Kosten

VSCD leden krijgen € 100,- korting per persoon.

De kosten voor VSCD leden bedragen €1445,- per persoon.
Dat is inclusief lunches, lesmateriaal, een individueel coachingsgesprek en het Handboek Nalatenschappen Werven van Arjen van Ketel. Tot 15 november betaal je een early bird tarief van €1295,-

Aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marischka Leenaers (06-2950 4163 of marischka@lvwbfundraising.nl), Arjen van Ketel (06-1444 9950) of Fusien Verloop (06-5586 4661).

_____________________________________________________________________________

Ook tijdens de ALV bieden we korte workshops en inspiratiesessies aan rondom diverse thema’s, zoals duurzaamheid, werken met freelancers en fondsenwerving.