Academie voor de Podiumkunsten

De Academie richt zich op artistieke en zakelijke ontwikkeling van de Podiumkunsten sector.

We bieden een eigen aanbod van op maat gemaakte cursussen aan via onze Academie voor de Podiumkunsten.
_______________________________________________________________________

Training leiderschap en publieksopbouw
- Voor marketingmedewerkers, publieksmedewerkers, stadsprogrammeurs en educatiemedewerkers van groep 1) schouwburgen en groep 2) poppodia
- Door Coaching in Cultuur i.s.m. de VSCD en VNPF

juni - november 2023

5 trainingsdagen, 3 individuele gesprekken online, 3 keer intervisie online

deadline inschrijven: 1 mei 2023

Nieuw publiek opbouwen, vast publiek verwennen, talentontwikkeling, impactmaken, toegankelijk en inclusief zijn, publiekswerking… Contentmarketing, communities bouwen, burgerbudgetten, het delen van publieksdata… Wat is nou eigenlijk het toverwoord voor de toekomst van het publiek van de schouwburgen en de poppodia in Nederland?

Dagelijks heb je dagelijks te maken met deze uitdagingen. Hoe ga je om met de dynamiek van podia? Hoe kun je talenten zich laten ontwikkelen op jouw podium? Hoe ben je van waarde in je stad, hoe stel je je open voor je omgeving? Wat werkt er wel en wat niet? Waarom doe je wat je doet en hoe doe je dat dan? Kan het ook anders? Hoe neem je je team, je collega’s en stakeholders mee? Daar is kennis en leiderschap voor nodig!

In dit programma werk je samen met je vakgenoten aan de toekomst van de podiumkunsten en het publiek. Je investeert tijd en aandacht in de ontwikkeling van jezelf en in de ontwikkeling van je vak en het vakmanschap. We werken aan een toekomstbestendige branche met een duurzame relatie met het publiek en omgeving waarin de organisatie en de deelnemer praktijk heeft. We bouwen aan een leernetwerk waarin kennis en ervaringen worden ingezet om samen strategisch gezien verder te komen.

Met verschillende methodes proberen we bestaande en nieuwe instrumenten te ontwerpen. Het programma bestaat ook uit kennisoverdracht van inspirerende sprekers en uit persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en werkdagen waarin relevante thema’s in de sector gerelateerd worden aan de eigen werkpraktijk.

Op de werkgroepdagen en tijdens de intervisie-bijeenkomsten werk je in een groep van max 12 vakgenoten (schouwburgen en poppodia gescheiden). Tijdens de twee plenaire trainingsdagen komen alle groepen samen.

Planning:
19/20 juni
online individuele startgesprekken (1 uur)
27 juni
Trainingsdag met alle deelnemers op locatie
28 t/m 30 juni
Werkgroepdag 1 (één dag per groep)
11 t/m 14 september
online individuele DISC gesprekken (1,5 uur)
19 sept
online intervisie (dagdeel, online)
11 oktober
online intervisie
17 t/m 19 oktober
Werkgroepdag 2
7 november
online intervisie
21 t/m 23 november
Werkgroepdag 3
24 november
Trainingsdag met alle deelnemers op locatie
27 t/m 29 november online eindgesprekken (1,5 uur)

Inschrijven?
Deelnemers zijn hoofden (of coördinatoren) marketing, educatie en publiekswerking van schouwburgen en podia bij een van de leden van de VSCD of VNPF. Het aantal deelnemers zal tussen de 30 en 45 liggen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 1 mei naar jacob@coachingindecultuur.nl.

Je krijgt na 1 mei bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT
De training kost € 3250,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd. PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager.

Planning:

19/20 juni online individuele startgesprekken (1 uur)
27 juni Trainingsdag met alle deelnemers op locatie
28 t/m 30 juni Werkgroepdag 1 (één dag per groep)

11 t/m 14 september online individuele DISC gesprekken (1,5 uur)
19 sept online intervisie (dagdeel, online)
11 oktober online intervisie
17 t/m 19 oktober Werkgroepdag 2
7 november online intervisie
21 t/m 23 november Werkgroepdag 3
24 november Trainingsdag met alle deelnemers op locatie

27 t/m 29 november online eindgesprekken (1,5 uur)

Inschrijven?
Deelnemers zijn hoofden (of coördinatoren) marketing, educatie en publiekswerking van schouwburgen en podia bij een van de leden van de VSCD of VNPF. Het aantal deelnemers zal tussen de 30 en 45 liggen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 1 mei naar jacob@coachingindecultuur.nl.

Je krijgt na 1 mei bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT
De training kost € 3250,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd. PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager.

Leiderschap en strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek VSCD theaters

 • Ontdek hoe je meer invloed kan uitoefenen binnen de organisatie
 • Wat is jouw visie op gezond en duurzaam werken binnen een artistieke organisatie?
 • Onderzoek hoe jij en je medewerkers een duurzame carrière kunnen behouden of opbouwen
 • Ontwikkel overzicht in de relevante ontwikkelingen die nu spelen in de branche
 • Leer vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jouw rol hierin
 • Ontwikkel waardevolle oplossingen

De functie van een leidinggevende binnen de afdeling Techniek vraagt niet alleen om vakmanschap, maar vraagt ook om leiderschap, visie en kennis van bedrijfskunde. Hoe verhoud je je tot de theatermaker of de programmeur? Hoe kom je samen tot een goede voorstelling, tot een mooi programma van kwaliteit en houd je tegelijkertijd de arbeidsomstandigheden gezond? Hoe geef je leiding aan jouw afdeling en welke visie heb je daarbij? Mede door Corona zijn de vraagstukken binnen het theaterveld nog meer aan het licht gekomen. De VSCD signaleert dat de druk op de technische en facilitaire afdelingen ongekend hoog is. In de toekomst zal niet alleen behoefte zijn aan een gezonde balans in de werkpraktijk, maar ook aan het flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen en innovaties. Het hoofd techniek is hierin een belangrijke schakel, expert en aanjager.

In veel theaters lopen technici nu tegen uitdagingen aan zoals de snelle veranderingen in het vak, tekort aan personeel, hoge kosten, een hoge werkdruk en het voldoen aan arbowetgeving. Ook onderwerpen als duurzaamheidseisen, festivalisering en artistieke versus zakelijke en HR-waarden komen aan bod. Wat is de rol van een hoofd Techniek binnen dat krachtenveld? En welke kwaliteiten heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar inspireren? Verschillende deskundigen van binnen en buiten het vak komen aan het woord en vertellen over hun uitdagingen en de oplossingen die zij gevonden hebben. Concrete informatie over regelgeving heeft een plek in het programma.

Het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap en Strategie voor Hoofden/Leidinggevenden Techniek’ heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing binnen belangrijke werkprocessen te vergroten. Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke uitdagingen er sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Naast het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis is het opbouwen van een diepgaand contact en netwerk een belangrijk doel.

Het programma bestaat uit kennisoverdracht en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op het vak van Hoofd Techniek, maar ook uit persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en werkdagen waarin relevante thema’s in de sector gerelateerd worden aan de eigen werkpraktijk.

Programma en data
Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie bij Coaching in de Cultuur, Entrepotdok 37A, Amsterdam. Naast de trainingsdagen loopt er een online coaching-spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele coaching gesprekken.

 • Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online intervisie): 18 april 2023, 23 mei 2023, 13 juni 2023
 • Werkgroepdagen (10.00 -16.30 uur, op locatie): 19 april 2022, 24 mei 2023, 14 juni 2023 en 4 juli 2023
 • Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 5 en 6 april 2022
 • DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur): 5,6,7 juni 2023
 • Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur): 5 en 6 juli maart 2023

Bij meer dan 12 deelnemers kijken we of er een tweede groep op de donderdag gevormd kan worden.

Inschrijven?
Deelnemers zijn hoofden techniek of technici bij een van de leden van de VSCD. Het aantal deelnemers zal tussen de 12 en 24 liggen. Schrijf je z.s.m. in met een korte motivatiebrief voor 13 februari naar jacob@coachingindecultuur.nl.

Je krijgt na 17 februari bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT
De training kost € 3250,- euro (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft van de Minister van Cultuur budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd.

PPO vergoedt ⅓ van de totale kosten per aanvrager. Deelnemers uit de regio Amsterdam krijgen vanaf 1 juli zelf 2/3 van de totale kosten vergoed via een nieuwe regeling die door de gemeente Amsterdam in het leven is geroepen.

_____________________________________________________________________________

Training: Word vertrouwenspersoon in één dag

Wegens succes organiseert de Academie van de Podiumkunsten ook dit jaar weer een training vertrouwenspersoon. In één dag word je als deelnemer opgeleid tot vertrouwenspersoon binnen jouw podium.

Datum: donderdag 30 maart
Tijd: 09:30 – 17:00 met aansluitend borrel
Locatie: Woerden, Het Klooster

Over de training toevoegen:
Als werkgever wil je werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Deze training helpt om stevige basiskennis op te doen over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon en ongewenste omgangsvormen.

Resultaat
Na de training (weet je alles over)/heb je de benodigde kennis op het gebied van:

 • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
 • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.
 • Na de training ben je in staat om gesprekken te voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers te adviseren over het vervolg na een melding.

Voor wie
De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon ondersteunt hierbij en vervult een belangrijke rol in de opvang van melders onder geheimhouding.

Vervul je in jouw podium de functie van vertrouwenspersoon of wil je dit worden? Dan is deze training geschikt, specifieke voorkennis is niet vereist.

Programma
Deze eendaagse training duurt van 9.30 tot 17.00 uur. Tijdens de dag komen de volgende thema’s aan bod:

 • Wat is psychosociale arbeidsbelasting, welke klachten en oorzaken van verzuim hangen hiermee samen?
 • Wettelijk kader
 • Partijen en mechanismen
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon
 • Gesprekstechnieken en casuistiekbespreking

Aan het einde van de dag stel je een beknopt persoonlijk actieplan op om het geleerde goed vast te kunnen houden en blijvend in de praktijk te brengen.

Deze training wordt in samenwerking georganiseerd met onze ledenvoordeelpartner ArboNed. Namens ArboNed zal Astrid aanwezig zijn om de training te leiden. De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches.

Na het afronden van de training ontvangt iedereen het ArboNed deelname certificaat voor de basistraining Vertrouwenspersoon.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

Gids voor vertrouwenspersonen
een praktische handleiding
Cor van Duinhoven
ISBN 9789462155510
Geactualiseerde 2e druk, 2017
Kosten: €42,50 (bol.com)

Dit boek ontvang je gratis bij deelname aan de training.

Kosten
ArboNed vraagt normaal gesproken 697 euro (exc.btw) voor deze training, maar voor VSCD-leden geldt een speciaal tarief. Als lid betaal je 515 euro (exc.btw). De benodigde literatuur, koffie, thee, lunch en de borrel zijn bij de prijs inbegrepen.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan deze training? Wacht dan niet te lang er zijn in totaal 12 plekken beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zichzelf aanmelden door te mailen naar communicatie@vscd.nl.

Ook tijdens de ALV bieden we korte workshops en inspiratiesessies aan rondom diverse thema’s, zoals duurzaamheid, werken met freelancers en fondsenwerving.